Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Uncategorized

Zatrudnienie cudzoziemców (m.in. Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Rosjan, Mołdawian) w Niemczech. Delegowanie pracowników spoza Unii do akcji w innym kraju Unii Europejskiej. Polscy pracodawcy są możliwość kierowania do produkcji za granicą polskich pracowników jak również obywateli innych państw trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej.

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Z ciekawości na zajęcie polskim rynkiem pracy obywateli Ukrainy, więc oni są najczęściej delegowanymi do produkcji za granicą cudzoziemcami przez swoich pracodawców.

Delegowanie jest dobrą formą wysłania człowieka do różnego świecie w obiektu czasowego wykonywania funkcji w tym świata. Należy przy tym pamiętać, iż w wszystkim okresie w którym pracownik buduje własną karierę za granicą obowiązują stawki płacy według niemieckich przepisów (Mindestlohn) a minimalna cena od 1 stycznia 2019 roku ma 9,19 euro za godzinę pracy brutto dla pracownika delegowanego, przy czym w moc branżach obowiązują wyższe stawki płacy minimalnej np. w części budowlanej. Aby oddelegować turysty ze wschodu do akcji w Niemczech, niezbędne jest zdobycie wizy Vander Elst. Istnieje to wiza organizowana przez Ambasadę Niemiec w Stolicy. Traktat o działaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa zasadę swobody oferowania usług mającą prawo przedsiębiorstwa do realizacji naszych pomocy w drugim państwie członkowski Unii Europejskiej. Przedsiębiorca na ostatniej regule może tymczasowo kierować naszych pracowników bez wymogów uzyskiwania dla nich wolno pozwoleń na rzecz co miałoby miejsce gdyby pracownik samodzielnie chciał osiągnąć zatrudnienie dokładnie w niemczech bez udziału Polskiego pracodawcy. Kraje członkowskie UE wprowadzają wewnętrzne przepisy, które określają warunki i myśli na których pracodawcy innych krajów UE mogą kierować naszych pracowników do akcji w ich kraju.

Niemiecka wiza Vander Elst wydawana jest w końca tymczasowego oferowania pomocy w Niemczech pracownika, którego do akcji w Niemczech deleguje Polski pracodawca.

Samo uzyskanie wizy zbiera się ze zastosowaniem kilku wymagań:

Obcokrajowiec pragnie posiadać zawartą umowę o pracę lub działanie z Naszym pracodawcą, w klubie z tym pragnie istnieć ubezpieczony i zarabiać minimum od maja u pracodawcy, który chce delegować człowieka do akcji w Niemczech. Musi w klubie z tym legalnie przebywać na gruncie Polski, mieć pozwolenie na produkcję. Wskazany jest materiał wydawany przez Nasz ZUS – zaświadczenie A1 poświadczające, że pracownik podlega Polskiemu prawu w charakterze ubezpieczenia społecznego oraz co ważne aby wystąpić po te dokumenty wskazane jest wcześniejsze udokumentowane zameldowanie w Polsce oraz uzyskanie Polskiego Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, który określa świat w którym pracownik liczy się z osiąganych dochodów.

Uzyskanie wszystkich tych listów istnieje kilka tygodni a w przypadku braku konieczności uzupełniania braków dla uzyskania któregoś z potrzebnych dokumentów może zamknąć się w ok. 4 tygodniach od okresu zatrudnienia pracownika w Polsce. Ten stan jest dodatkowo niezbędny aby udowodnić, że książka w Niemczech nie jest drogim celem zatrudnienia pracownika także od razu po zatrudnieniu nie że on zostać legalnie wysłany za granicę. Pracownik człowiek jest na określone w Polsce oraz jego działalność za granicą ma charakter jedynie tymczasowy a w ramach naszej praktyce w Polsce został delegowany do uprawiania naszych celów na placu Niemiec okazjonalnie np. przez 3 miesiące. Wniosek o danie wizy Vander Elst należy po wcześniejszym zapisaniu się online złożyć w Ambasadzie Niemiec w Stolicy wraz z ceną 75 euro (równowartość w dobrych polskich). Agencja Work Holding za uwaga przy kompletowaniu i kierowaniu wniosku otrzymuje od pracodawcy dodatkową opłatę za pomoc w wysokości 250 zł netto za jakiegoś pracownika.

Organizacja Pracy Tymczasowej Work Holding, umożliwia Polskim pracodawcom pomoc we wszelkich formach i silne kierowanie naszych pracowników do Roli w Niemczech. Nasza uwaga jest kompleksowa – od pewnej oraz szybkiej rekrutacji gości z boków takich jak Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja czy Polska poprzez konsultacje prawne oraz pomoc w załatwieniu wszystkich potrzebnych w toku delegowania pracowników dokumentów i wizy Vander Elst, aż po rozliczanie kadrowo księgowe.

Do sądu należy dołączyć: dwa wyniki w języku niemieckim, aktualne fotografie biometryczne, paszport, udokumentowanie pobytu i produkcji u pracodawcy, umowa pracodawcy z marką z własnego państwa UE, zaświadczenie od firmy dającej usługi oraz dokument A1 oraz kartę EKUZ.

Pracodawca delegujący pracowników musi również zgłosić ten fakt w niemczech w nowych pracach w relacji od wielu czynników, które sam mogą chcieć poszczególnego zgłoszenia:

Zollamt – Niemiecki Urząd Celny, na internetowym portalu zgłoszeniowym należy zgłosić delegowanych pracowników wielu branż.

SOKA-Bau – Zgłaszamy pracowników branży budowlanej (i dotyczy elektryków). Niemiecka kasa urlopowa do której należy też odprowadzać składkę na odpoczynek.

Finanzamt – Niemiecki Urząd Skarbowy, BG-Bau – ubezpieczyciel wypadkowy branży budowlanych, Deutsche Rentenversicherung – Ubezpieczenia Społeczne, Urząd meldunkowy (pracownicy realizujący w niemczech ponad 3 miesiące podlegają meldunkowi)

Pracownik kierowany do akcji w Niemczech podlega przepisom w zakresie płacy minimalnej według niemieckich przepisów Mindestlohn. Płaca minimalna różni się w relacji od branży i np. ogólna wartość to przynajmniej 9,19 euro brutto za godzinę pracy tylko dla branży budowlanej to w relacji od kwalifikacji minimum 12,20 euro brutto za godzinę pracy. Niemieckie urzędy jak także jedne nazwy do akcji w jakich pracownicy są delegowani przykładają sporą rolę do weryfikacji czy pracownicy otrzymują płacę dobrą z niemieckimi przepisami. Na bieżąco weryfikowane są płatności wynagrodzenia, listy płac, godziny pracy a nawet polskie deklaracje podatkowe pracowników. Pewną grupa wypłaty dla pracownika można wypłacić natomiast w formie ryczałtu czy diety czyli w sposób niepodlegającą opodatkowaniu.

Mimo zatrudnienia pracownika przez Naszą spółkę, pracownikowi delegowanemu przysługuje gwarancja warunków książki oraz płacy minimalnej według przepisów kraju do jakiego został delegowany, czyli tutaj Niemiec. Pracownikowi przysługuje także urlop w rozmiarze powstającym z przepisów niemieckich.

Zapraszamy do pomocy oraz współpracy zainteresowanych przedsiębiorców i dodatkowo Niemieckie firmy zainteresowane pracownikami delegowanymi z Własnych firm.

Źródło artykułu Praca dla Ukraińców w Niemczech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *