Organizacja ceremonii pogrzebowych

Organizacja ceremonii pogrzebowych Białogard

Zachodniopomorskie

Człowiek wytwarza się i kończy. Pogrzeby godzą się ze smutkiem po śmierci bliskiej osoby, a również z obowiązkiem dopełnienia wszystkich formalności związanych z pochówkiem. Ceremonie pogrzebowe winnym być zorganizowane profesjonalnie, żeby oszczędzić rodzinie zmarłego dodatkowego stresu.

Organizacja ceremonii pogrzebowych Karlino

Formalności przedpogrzebowe

Gdy członek rodziny umrze, bliskie mu roli powinny poinformować o zgonie lekarza rodzinnego z przychodni rejonowej lub pogotowie ratunkowe . Po przybyciu, lekarz lub pogotowie stwierdzą zgon i wystawią kartę zgonu – dokument niezbędny do wykonania pozostałych formalności z pochówkiem włącznie. Jeżeli są podejrzenia, że zgon wystąpił w sukcesie wypadku lub przestępstwa, lekarz może odmówić wydania karty zgonu. Rodzina może przecież uzyskać taki materiał z lekarza sądowego, który badał zwłoki w interesie medycyny sądowej.

poczta kwiatowa
poczta kwiatowa

Następnie rodzina zmarłego powinna poinformować o zgonie Urząd Stanu Cywilnego w toku trzech dni z daty śmierci zmarłego. Następnie powinna wystąpić z wnioskiem o wystawienie aktu zgonu. Konieczne będą: karta zgonu i dowód osobisty zmarłego. Dokument ten uprawnia do pobrania zasiłku pogrzebowego oraz jest konieczny do załatwiania kwestii związanych ze spadkiem.

Organizacja ceremonii pogrzebowych Karlino

Organizacja pogrzebu

Kartę zgonu należy przedłożyć wybranemu Zakładowi Pogrzebowemu. Podczas spotkania z człowiekiem zakładu pogrzebowego, planowany jest czas pochówku lub termin kremacji (jeżeli zmarły przed śmiercią zastrzegł, że chce taką właśnie formę pochówku), wybór miejsca pochówku, wybór trumny, lub urny w wypadku kremacji. wybór obrządku religijnego w którym jest zrobić się pogrzeb czy nowego charakteru pogrzebu ( w wypadku pochówku świeckiego).

Zobacz również prezent dla żony na święta

Zakłady Pogrzebowe oferują szereg usług związanych z formą pochówku, między innymi:

poinformowanie o śmierci: wydruk klepsydr, zamówienie nekrologów
przewóz ciała osoby zmarłej do świątyni i/lub na cmentarz
zapewnienie oprawy muzycznej, kwiatów
pochówek
przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej przez specjalisty ceremonii pogrzebowej

Pogrzeb katolicki

W wypadku pogrzebów w obrządku katolickim, rodzinie jest porozumieć się z księdzem w sytuacji organizacji nabożeństwa żałobnego oraz miejsca pochówku (kwatery) na cmentarzu parafialnym. Pogrzeb katolicki wykonywa się w obecności księdza, który prowadzi zmarłego na zajęcie tego spoczynku. Oprócz księdza, w takim pochówku jest często mistrz ceremonii pogrzebowej.
Pogrzeb świecki

Jeżeli zmarły życzył sobie przed śmiercią pochówku świeckiego, rodzina musi zetknąć się z administracją cmentarza i wykupić odpowiednią kwaterę. Bywa jeszcze wynająć mistrza ceremonii pogrzebowej, który dokona ją w profesjonalny sposób. Mistrz ceremonii przywita żałobników, wygłosi mowę wstępną, a też opowie o zmarłym. Mistrz ceremonii zakomunikuje również uczestnikom pogrzebu o środowisku, w którym sprawi się stypa. Koszt wynajęcia mistrza imprezie to koszt około 300 zł.

Pogrzeb skupiam się więc z mnóstwem formie i kosztami, jakie rodzina musi ponieść organizując pochówek. Na powodzenie w takiej sprawie mogą oczekiwać na wsparcie innych członków rodziny, a też państwa, które wypłaci rodzinie zmarłego zasiłek pogrzebowy po uzyskaniu poprzez nią aktu zgonu. Warto pamiętać, że pogrzeb nie wymaga być świetny i nawet przy małych sposobach można godnie pożegnać zmarłego.
Dużo informacji
Dużo wiedzy o organizacji imprezie pogrzebowych na ścianie Organizacja ceremonii pogrzebowych

 

Organizacja ceremonii pogrzebowych Karlino

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *